Return to site

STAL bierze wszystko...

aż ktoś nie powie: dość

Jak wiecie, mam kłopot ze STALĄ Gorzów. Cieszę się, że fajnie jeżdżą i zdobywają medale. Ale z drugiej strony nie mogę przymknąć oczu na to, że jest to prywatna firma, spółka akcyjna, przedsiębiorca - tak samo jak każda inna firma w mieście, dajmy na to - restauracja, sklep, firma budowlana.
 

Wyobraźmy sobie taką firmę budowlaną. Jest prezes, jest działalność, przedsiębiorczość. I są mieszkańcy, którzy... utrzymują tę firmę, a ta czerpie z tego milionowe zyski! Pracownicy tej firmy zarabiają lepiej niż pracownicy miasta, czyli np. nauczyciele, urzędnicy. Z naszych pieniędzy, za które moglibyśmy wyremontować wszystkie drogi, szkoły i przedszkola, zapewnić świetną komunikację w mieście, rozwinąć Gorzów - my, mieszkańcy, dla tej firmy:
- budujemy specjalną halę, żeby mogła prowadzić swój biznes,

- wynajmujemy halę tej firmie za 2 tysiące zł netto miesięcznie*, a w dotacjach przekazujemy pieniądze na to, by firma zapłaciła nam te 2 tys. netto za dzierżawę, a właściwie to przekazujemy o wiele, wiele więcej,
- jeśli firma ma specjalne życzenia (np. oświetlenie), to fundujemy jej to z miejskich pieniędzy,

- co roku przekazujemy firmie ponad 1 mln złotych w dotacjach na działalność, z której firma czerpie kilkumilionowe zyski,

- kupujemy tej firmie licencje (umowy na kilka milionów zł) na prowadzenie działalności,

- prezesowi tej prywatnej firmy my, mieszkańcy, fundujemy wynagrodzenie w wysokości 10500 zł miesięcznie,

- firma ta, mimo umowy, wydatkuje dotację niezgodnie z przeznaczeniem, czerpiąc zyski, których nam nie wykazuje,

- i wciąż wyciąga rękę po więcej.

To wszystko my, mieszkańcy, fundujemy prywatnej spółce Stal Gorzów. I tak, za wynajem stadiony żużlowego, wybudowanego za kilkadziesiąt milionów, Stal płaci nam 2 tys. zł, a my fundujemy prezesowi pensję 10500 zł.

Właśnie STAL złożyła wniosek (nie pierwszy i nie ostatni) na 450 tys. zł. Napisałam w tej sprawie list do Prezydenta. Oto najważniejsze wątki.

1. STAL Gorzów SA łamała zapisy poprzednich umów z Miastem, co powinno być dla Miasta istotnym hamulcem w przekazywaniu temu podmiotowi środków publicznych.

Przykład: jedna z dotacji w 2014 r.:

- wydatkowanie niezgodne z umową: dotacja została przyznana na utrzymanie bazy sportowej, a pokrywano faktury związane m.in. z organizacją zawodów.

- do rozliczeń STAL używała innego konta niż wskazano w umowie. Z konta wskazanego w umowie została zapłacona OSIRowi ze środków z dotacji tylko 1 faktura. Konta wskazanego w umowie używała także do innych zadań (potwierdzenie - w załączniku), gdy tymczasem zapisy umowy stanowią:
 

Te zapisy umowy gwarantują przejrzystość i kontrolę dofinansowania. STAL je złamała.

2. STAL nie wywiązywała się z terminów płatności dla OSIRu za dzierżawę, media, wywóz śmieci. Opóźnienia w płatnościach na rzecz OSIR wynosiły nawet 10 miesięcy (dzierżawa stadionu, media).

Przykład (printscreen z protokołu kontroli w klubie STAL SA: zestawienie faktur):

A odsetki STAL płaciła... z dotacji.

Czy to na pewno zasadne, aby miejski zakład budżetowy kredytował działalność prywatnej spółki?

3. Stal wydaje dotacje niezgodnie z przeznaczeniem. A jest to łamanie prawa. 

Wolontarystycznie dokonałam analizy jednej dotacji. Prezydent powinien zlecić dogłębną analizę merytoryczną i finansową pozostałych dotacji, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem również w innych przypadkach naruszone zostały przez urzędników i STAL przepisy o finansach publicznych oraz warunki umowy. Jest historia na osobny, długi wpis...
Zgodnie z umową i prawem, dotacja powinna być zwrócona.

4. Urząd Miasta, finasując STAL Gorzów, narusza ustawę o finansach publicznych.

Dochodzi też do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przypomnę:

Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji;

2) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji;

3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;

oraz inne artykuły ustawy.

5. Należy ponadto dogłębnie sprawdzić finansowanie STALi przez Miasto pod kątem, czy nie zachodzi tu niedozwolona pomoc publiczna.

 

6. Należy sprawdzić, czy STAL zachowywała zapisy umowy o zamówieniach publicznych, zawartych w umowie:

Dodatkowo, podmiot korzystający ze środków samorządowych, obowiązują te same zasady zlecania usług, jak jednostkę, która udziela dotacji (tj. Zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień ze środków publ. poniżej 30 000 euro),

7. Kontrola przeprowadzona w 2015 r. przez Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, zakładała wyłącznie zbadanie poprawności dokumentów księgowych. Merytoryczną ocenę pozostawiała Wydziałowi. Tej - nie dokonano.

Wicprezydent Janusz Dreczka, podczas rozmowy w dniu 5 lutego 2016 r., w obecności prezydenta Jacka Szymankiewicza i 2 urzędniczek, zapytany przeze mnie o to, czy dogłębnie zapoznał się z wynikami kontroli, odrzekł, że tak i że nie zauważył żadnych nieprawidłowości. W wyniku kolejnych moich pytań o zawartość dokumentów z kontroli okazało się, że prezydent Dreczka jednak ich nie zna. A w nich są wszelkie informacje poddające w wątpliwość merytoryczne podstawy przyznawania dotacji STALI. Czy ktoś, oprócz mnie, w nie zajrzał? Czy zajrzy? Czy może lepiej, by finansowanie sportu zawodowego pozostawało poza jakąkolwiek kontrolą?

A na koniec mam krzepiącą wiadomość.
Jest praca dla odważnych. Dla znających prawo. Dla ogarniajacych bałagan i wieloletnie zaniedbania i chętnych rozsupłać układy. Praca dla kogoś nie poddającego się naciskom i rozumiejącego, czym są zadania publiczne. Dla kogoś o silnym kręgosłupie moralnym i z wiedzą o finansowaniu zadań publicznych, dyscyplinie finansów publicznych i o tym, jak rozwijać wspólnotę samorządową. 

Dla kogoś z misją! Nabór na stanowisko kieronika referatu sportu:  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/wakaty/2/85/Kierownik_Referatu_Sportu/

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly