Return to site

Nie mają mojego płaszcza. I co im zrobię? Urząd w Daleszycach

Czasem urzędy odpowiadają w taki sposób, żeby Ci pokazać obywatelu, obywatelko, że "mamy Cię gdzieś i nic nam nie zrobisz". Zdarza się Wam tak? Mi właśnie się zdarzyło.

Chcesz się czegoś dowiedzieć, pytasz urząd, i masz wrażenie, że ktoś robi z Ciebie głupka. I czujesz bezsilność. Co zrobić? Cóż... Jedynym orężem w tym starciu jest pokazanie polskiej kultury urzędniczej szerszej publiczności.

Panie Burmistrzu Dariuszu Meresiński - you made my day. I swój własny. Oto dzień Miasta i Gminy Daleszyce na moim blogu.

Znalazłam informację, że Daleszyce (woj. świętokrzyskie) wyremontowały za 2 miliony europejskich złotych budynek, w którym ma powstać centrum edukacji ekologicznej. Świetnie! W obliczu galopujących zmian klimatycznych, taka inicjatywa samorządu to coś godnego uwagi i pochwały. Ale zaraz... W doniesieniach medialnych nie ma ani słowa o tym, czym się ten ośrodek ma zajmować. Pokazywać dzieciom kwiatki, robaczki i organizować gminne grille, czy prowadzić odpowiadającą czasom działalność związaną np. z kryzysem klimatycznym? Zaczęłam więc zastanawiać się, czy hasło "ekologia" nie było tylko magnesem na unijne złotówki, za którym nic nie stoi. Dlatego zapytałam Gminę o kilka rzeczy. Odpowiedź przerosła moje oczekiwania: "Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?" (link-cytat).

Cóż ja mogę? Grzecznie odpisać, i ... opisać. Poniżej zamieszczam więc moją miłą korespondencję z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce. Punkt po punkcie: moje pytanie, odpowiedź Gminy, moja odpowiedź.

Jeśli i Wy chcecie zapytać o coś Daleszyce - polecam gorąco. Miłej lektury.

Dzień dobry,

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o informacje publiczne, związane z ośrodkiem prowadzącym działalność edukacji ekologicznej, o którym mowa w linku: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-gminie-daleszyce-powstaje-centrum-edukacji-ekologicznej-budynek-juz-robi-wrazenie/ar/c1-14382069 

1. Wniosek o dofinansowanie na remont siedziby ośrodka i umowa na dofinansowanie.

 •  Odpowiedź  Gminy: ad. 1. Nie ma takiego wniosku na remont ośrodka.
 • Odpowiedź moja: ad. 1. Wnosiłam o: "Wniosek o dofinansowanie na remont siedziby ośrodka i umowa na dofinansowanie". W odpowiedzi wspomnieli Państwo tylko o braku wniosku. Jest to odpowiedź niepełna. Czy mam skierować do WSA skargę na bezczynność, czy udzielą Państwo pełnej odpowiedzi? Proszę o odpowiedź do 30 grudnia.

 

2. Opis, czym ma być ośrodek prowadzący działalność edukacji ekologicznej (opis z oficjalnych dokumentów powołujących ośrodek lub z wniosku, lub innych dokumentów urzędu).

 • Odp. gminy: Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia: czym ma być.
 • Odp. moja: Enigmatyczna nazwa "centrum edukacji ekologicznej" niewiele mówi, czym ma być owo centrum i jak ma funkcjonować. Zakładałam, że gmina wie, co zamierza, i wydatkuje pieniądze w sposób celowy i oszczędny (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych) i że w związku z czym pomysł na to centrum nie istnieje tylko w fantazjach i wyobrażeniach, ale że istnieją dokumenty z opisem tego, po co takie centrum się tworzy, jak ma funkcjonować, w jakiej formule prawnej, i jakie działania prowadzić. Nie rozumiem, co było niejasne w moim zapytaniu o informację publiczną: "Opis, czym ma być ośrodek prowadzący działalność edukacji ekologicznej (opis z oficjalnych dokumentów powołujących ośrodek lub z wniosku, lub innych dokumentów urzędu)". Proszę o kontakt telefoniczny w razie dalszych wątpliwości - będzie szybciej porozumieć się w tej niezbyt skomplikowanej sprawie.

 

3. W jakiej formule prawnej ma działać ośrodek?
Proszę o statut lub regulamin bądź inne dokumenty, dotyczące formuły i podstaw i sposobu funkcjonowania ośrodka.

 • Odp. gminy: Ośrodek będzie działał zgodnie z regulaminem, który obecnie jest w opracowaniu.
 • Odp. moja: To nie jest pełna odpowiedź na moje pytanie. Informacja o regulaminie nie jest pełną odpowiedzią na zapytanie o formułę prawną funkcjonowania ośrodka i dokumenty, dotyczące formuły i podstaw i sposobu funkcjonowania. Proponuję o przeczytanie jeszcze raz mojego wniosku i odpowiedź do dnia 30. grudnia. lub o niezwłoczny kontakt telefoniczny, w celu wyjaśnienia Państwu tego, czego Państwo nie rozumiecie w zapytaniu.
  Po tym terminie skieruję do WSA skargę na bezczynność.

  Jeżeli nie posiadacie Państwo żadnych dokumentów, planujących działalność centrum edukacji ekologicznej, dotyczących formuły, podstaw i sposobu funkcjonowania (co byłoby jednakowoż dość frywolnym podejściem do wydatkowania środków publicznych i niezgodne z ustawą o finansach publicznych), to należy jasno udzielić takiej odpowiedzi oraz uprawdopodobnić brak takich dokumentów. Odsyłam do wyroku NSA I OSK 2244/12:
  "Organ powołując się na fakt niedysponowania określoną informacja publiczną powinien ten fakt uprawdopodobnić. Udzielona w tym zakresie odpowiedź musi być przekonująca i odpowiadać- jak przyjmuje się w orzecznictwie- ogólnym standardom wynikającym z art. 8, art. 9 i art. 11 k.p.a., w tym zasadom "dobrej administracji" (wyrok NSA z dnia 21 września 20012 sygn. akt I OSK 1477/12). Wiarygodność takiej odpowiedzi podlega ocenie sądu rozpatrującego skargę na bezczynność podmiotu zobowiązanego". 

 

5. Jaki jest budżet ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej na 2020 rok?

 • Odp. gminy: w budżecie gminy na 2020 rok nie jest wyszczególniony budżet dotyczący ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej.
 • Odp. moja: Moje pytanie brzmiało: "Jaki jest budżet ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej na 2020 rok?" a nie, jakie kwoty wyszczególniono na ośrodek w budżecie gminy. Mam nadzieję, że stosują się państwo do zapisów art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz innych i że wydatkowanie publicznych pieniędzy jest przez Państwa zaplanowane. A zatem ponawiam pytanie: jakie środki zaplanowano na działalność tego środka, wyremontowanego za 2 mln zł, na 2020 rok? Mam nadzieję, że to sformułowanie nie nastręczy Państwu wątpliwości interpretacyjnych. Jeśli nastręcza, to wnoszę, w trybie 241 KPA, o przeszkolenie urzędnika/ków, udzielającego/cych odpowiedzi, z zakresu rozumienia tekstu i stosowania ustaw: o dostępie do informacji publicznej (wraz z orzecznictwem), o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych. 

6. Od kiedy ma zacząć działalność? Na czym ma polegać?

 • Odp. gminy: od momentu zatwierdzenia regulaminu działalności ośrodka i zatrudnienia pracownika.
 • Odp. moja: Gratuluję poczucia humoru, ale proszę o odpowiedź niewymijającą, konkretną, na pytanie: "Od kiedy ma zacząć działalność?"
  W przeciwnym wypadku Sąd Administracyjny będzie musiał wykładać Państwu znaczenie terminu "od kiedy" i jak go należy rozumieć w administracji publicznej - a szkoda na to czasu Sądu.
  Przypomnę również, że po słowach "Od kiedy ma zacząć działalność?", była i druga część mojego pytania: "Na czym ma polegać?" (doprecyzuję, żeby nie było wątpliwości: na czym ma polegać działalność tego ośrodka - centrum edukacji ekologicznej).

7. Kto obecnie korzysta z pomieszczeń budynku ośrodka? Proszę o skan umów .

 • Odp. gminy: Prosimy o doprecyzowanie pytania.
 • Odp. moja: Proszę mi wybaczyć, może to różnice regionalne w rozumieniu języka, ale naprawdę nie wiem, co należy Państwu doprecyzować w moim zapytaniu: "Kto obecnie korzysta z pomieszczeń budynku ośrodka? Proszę o skan umów". Mam nadzieję, że zadzwonią do mnie Państwo, by rozwiać swoje wątpliwości - i nie będzie ich musiał rozwiewać Sąd Administracyjny, wskutek skargi na bezczynność.  

Przy okazji - przypomnę kilka artykułów z KPA:
 

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

 

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Z poważaniem,

Alina Czyżewska

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly