Return to site

Ujawniam układ.
I chcę pracę w Wiadomościach

Jestem zdruzgotana...
W WIADOMOŚCIACH NIE BYŁO DZIŚ STRZAŁEEEEK!!!

Drogie Wiadomości TVP, mam nadzieję, że nikt Was nie zastraszył?! A może macie za mało pracowników? Ja za darmo mogę! Umiem ładnie w Painta i mam żyłkę Szerloka.

To tak na szybko: moje śledztwo w sprawie związku Jarosława K. Z Georgem S. Tekst gotowy, można od razu włożyć do Wiadomości, grafikę też:

1. Jarosław Kaczyński był w 1982 roku współzałożycielem nielegalnego Komitetu Helsińskiego*, który... wysyłał raporty do Komisji Praw Człowieka ONZ. To ta sama Komisja, której antypaństwowe powiązania z obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem ujawniliśmy niedawno.

(*Komitet Helsiński w Polsce – niezależna inicjatywa obywatelska, powołana jesienią 1982 do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych. Powstał w okresie stanu wojennego, utworzony przez grupę intelektualistów. Był organizacją podziemną, która budowała sieć współpracowników w całym kraju).

2. Jak ustaliliśmy w dziennikarskim śledztwie, jednym z przedstawicieli Komitetu Helsińskiego za granicą w okresie jego podziemnej działalności był Eugeniusz Smolar. To brat Aleksandra Smolara, szefa Fundacji Fundacja Batorego!

(*Fundacja ta została założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80). Niewykluczone, ze Jarosław Kaczyński spiskował z Aleksandrem Smolarem przeciwko władzy.

3. Jak wynika z przedstawionych informacji, Kaczyński, poprzez Komitet Helsiński, związany jest z Georgem Sorosem. Kiedy Komitet Heliński wyszedł z podziemia, przekształcił się w Helsińską Fundacja Praw Człowieka, z kapitałem założycielskim 200 obcych dolarów niepolskich (!). Skąd pochodziły? Mimo naszych usilnych starań, nie ujawniono nam tych informacji. Na dokumencie założycielskim widnieje podpis Jarosława Kaczyńskiego. Dowody są jasne: jest on powiązany personalnie z Adamem Bodnarem, który do niedawna był wiceszefem Fundacji. (*ale to już historia na kolejną infografikę).

Reasumując.
Jak się okazuje, Jarosław Kaczyński współzakładał podziemną organizację, która stworzyła sieć współpracowników w kraju i ZA GRANICĄ. Jak była finansowana? Od jakich obcych rządów wpływały pieniądze na konto Komitetu Helsińskiego? Ha! Czy Komitet Helsiński w ogóle miało konto? Te fakty trudno ustalić. Wiadomo natomiast, ze ważni członkowie tej organizacji są powiązani z żydowskim miliarderem od lat wspierającym lewicowe organizacje.

Niewykluczone, że sieci powiązań, wspótworzone w latach 80. przez Kaczyńskiego, zaowocowały powstaniem takich podejrzanych organizacji, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Szkoła Liderów, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, STOCZNIA i wielu innych, które rozwijają deokrację, wzmacniają społeczeństwo obywatelskie i bronią praw człowieka.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly