Return to site

Podziękowania "w sam raz".

Dziś Rada Miasta będzie uchwalać nową strategię marki "Gorzów w sam raz", w której znalazł się zaskakujący dla nas, Ludzi dla Miasta, zapis:

W związku z tym wystosowaliśmy oświadczenie:

Oświadczenie.

W "Długoterminowej Strategii zarządzania Marką Gorzów na lata 2016-2023" zamieszczono podziękowania dla naszego Stowarzyszenia za "udział w konsultacjach społecznych i spotkaniu warsztatowym oraz aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia i konsultacji koncepcji strategicznej".

W związku z tym, że w naszym mieście nie miały miejsca żadne konsultacje społeczne ani warsztaty w tej sprawie, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta nie mogło brać w nich udziału.

Byliśmy obecni na spotkaniu informacyjnym "dla mieszkańców i organizacji pozarządowych" w dniu 28 czerwca 2016 roku. Firma Eskadra zaprezentowała zgromadzonym tam sześciu osobom wyniki badań oraz gotowy pomysł, który powtórzyła w niemal niezmienionej formie 5 miesięcy później na oficjalnej prezentacji "aktualizacji marki".

Umieszczenie nazwy Ludzi dla Miasta w tym kontekście godzi w nasze dobre imię. Pragniemy podkreślić z całą stanowczością, że prace nad strategią odbyły się bez udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych. Wykorzystanie naszego Stowarzyszenia do usankcjonowania dialogu ze stroną społeczną, który nie miał miejsca, uważamy za nadużycie i manipulację.

Oczekujemy usunięcia nazwy naszego Stowarzyszenia z dokumentu, a także usunięcia nieprawdziwych informacji o odbytych "warsztatach i konsultacjach społecznych".

 

Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta

Mamy nadzieję, że sposób powstawania tej strategii nie stanie się nowym standardem "dialogu społecznego w sam raz".

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly